Verhuizing van Meerssen naar Houthem

Verhuizing van Meerssen naar Houthem

Al twee jaar lang was er gezocht naar een ander gebouw, waarin het noviciaat gevestigd kon worden. Maar op de aanbieding van verschillende zijden o.a. een huis te Beugen waren vele bezwaren. En toen ook nog de bouwvergunning voor 1963 werd geweigerd leek de oplossing voor het woonprobleem van de Provincie nog ver te zoeken.
Tot er eind januari 1963 een telefoontje kwam van het Moederhuis van de Kleine Zusters van St. Jozef te Heerlen. Ze waren van plan Huize Vroenhof te ontruimen, of het misschien iets voor ons was. ’t Geluk was met de Montfortanen: ’t gebouw voldeed aan alle eisen.
November werd genoemd als de streefdatum waarop de zusters het huis zouden ontruimen. Maar door allerlei moeilijkheden en door de acties die enkele dames ondernamen om “Vroenhof”als bejaardenhuis te handhaven werd de verhuizing verschoven naar februari. In februari werd het contract ook getekend maar van een verhuizing was nog geen sprake. Alle bewoners waren nog niet vertrokken en de pastoor had in april pas ruimte voor de kleuterschool die gevestigd was in de twee lokalen die nu voor de recreatie dienen.
Maar 4 maart kwamen we toch voor het eerst op Vroenhof  om er een dag te spitten in de moestuin. Een paar weken daarvoor waren er al drie fraters geweest om er met pater Herman Janssen jr., een heeroom van hem en een zuster van Vroenhof, een bandje over Bali te maken. De broedernovicen die gehoopt hadden nog vóór hun professie naar Vroenhof te verhuizen, kregen op zondag 15 maart toch nog de gelegenheid om het huis te gaan bekijken. Samen met pater Magister trokken broeders-novicen, fraters en broeders-postulanten er heen. We bezichtigden het huis van onder tot boven.
16 April vertrokken dan de laatste zusters en 17 april nam pater Bertrand, de econoom, zijn intrek in Vroenhof. Op deze dag hebben we ook voor de eerste keer in Vroenhof gezamenlijk gesoupeerd. Het was mooi weer, dus konden we buiten op de cour de “tafels”neerzetten. Met de auto was brood, kaas, koek enz. meegebracht uit Meerssen. We baden ’s avonds het rozenhoedje in de kapel en zongen het Magnificat.
Verschillende malen zijn we ’s avonds naar Vroenhof gelopen om “kassie”te gaan kijken, o.a. op 29 april naar het huwelijk van prinses Irene en Don Carlos.
Vanaf  half april is er door br. Leo, br. Godfried, br. Bonifacius en de broeders-novicen regelmatig gewerkt aan de verbouwing van het huis. Dat beperkte zich tot het behangen en schilderen van diverse kamers, het plaatsen van enkele wasbakken en nog een paar kleine werkzaamheden. Van een “verbouwing”is feitelijk geen sprake geweest. Ook werden al spoedig de werkplaatsen ingericht. In deze tijd kwamen ook de fraters geregeld werken, vooral in de tuin, het park en het poetsen van het huis.
Vanaf 5 mei trok er een groep van 5 fraters naar Houthem om er systematisch alles schoon te maken en gordijnen op te hangen. De ander 7 bleven in Meerssen en braken daar de buiten Wc’s , die naast de kapel stonden, tot de grond toe af.
11 Mei gingen alle 12 fraters er heen om de laatste stofjes weg te vegen.
12 Mei werd er ingepakt en alles wat los zat en mee naar Vroenhof moest werd onder de veranda of in de recreatiezaal gezet. ’s Middags gingen nog 4 fraters enkele vertrekken schoonvegen.
En 13 mei was dan de grote dag waarop iedereen had zitten te wachten. ’s Morgens om 8:15 uur reed een verhuiswagen van middelmatige grootte de poort binnen en in de loop van de dag bracht men 9 wagens naar Vroenhof en om 17:15 uur kwam de laatste wagen van de firma Meertens aan. De lift hielp ons met  het zwaarste werk: kisten, kasten, stoelen alles ging ermee naar boven. Bedden lieten we achter in Meerssen, maar kasten, stoelen en tafels gingen mee. Nieuwe tafels op kamer hadden we al, maar we moesten onze oude tafels gebruiken in de tijd van de dubbele bezetting. De kasten gebruikten we zolang tot er nieuwe gemaakt waren.
Na de verhuizing hebben we nog een paar keer in Meerssen schoongemaakt en ook in het nieuwe huis viel nog wel het een en ander te doen.
Maar op 1 juni was alles zo ver gevorderd dat het nieuwe rooster weer volledig gebruikt kon worden.

Verslag gemaakt door Gijs van den Berg. Zie ook het artikel dat  Pater Kunkels in Pro Nostris schreef.

image003

Door Frans Roefs gevonden op internet