Oirschotse paters maken plaats voor anti-krakers

Oirschotse paters maken plaats voor anti-krakers

Eindhovens Dagblad / Brabants Dagblad dinsdag 18 oktober 2011 | 21:00 | Laatst bijgewerkt op: woensdag 19 oktober 2011 | 08:15

OIRSCHOT- In het monumentale klooster van de Montfortanen in Oirschot komen anti-krakers.

Montfortanen vertrekken na 108 jaar uit klooster in Oirschot

Na 108 jaar trekken de laatste vijf paters en een broeder in december de deur achter zich dicht om te verhuizen naar een verzorgingshuis in Valkenburg. Totdat er definitieve plannen zijn voor het klooster, is er plek voor ongeveer tien tijdelijke bewoners.
“Al die jaren hebben we ruim steun gehad vanuit de gemeenschap. We willen graag via dit pand iets terugdoen voor de mensen in Oirschot”, zegt overste Piet Derckx van de overgebleven Montfortanen. Dat er nu – waarschijnlijk jonge – anti-krakers in hun thuis komen, vindt hij dan ook ‘de beste oplossing’.
Nadat het klooster in 2009 werd aangekocht door de gemeente zijn een aantal plannen ontwikkeld. Een daarvan was om bosvilla’s in het park bij het klooster te bouwen. Dat stuitte meteen op veel verzet en is daarom van tafel gehaald.
Ook het plan om seniorenwoningen in het complex te realiseren, is nooit tot wasdom gekomen. De gemeente Oirschot wil volgend jaar een soort van ontwerpwedstrijd uitschrijven om tot een creatieve oplossing te komen. [Samenvatting op website]

image001

Precies in het midden van zijn mede-Montfortanen (er is een bezoekende) staat overste Piet Derckx.
Op 12 december trekken ze de grote deur van het klooster definitief achter zich dicht. [foto Jurriaan Balke]
Toevoeging de namen, v.l.n.r.: pater Piet Schoen, pater Charles Voncken, broeder Charles Heijnen, pater overste Piet Derckx, pater Jan Bechtold, pater Richard Schreurs( bezoeker) en pater Jo van Osch.

door Kim Spanjers

In het monumentale klooster van de Montfortanen in Oirschot komen antikrakers. Na 108 jaar trekken de laatste vijf paters en een broeder In december de deur achter zich dicht. De laatste bewoners verhuizen naar een verzorgingshuis in Valkenburg.
‘We willen graag via dit pand iets terugdoen voor de mensen in Oirschot’
Totdat er definitieve plannen zijn voor het klooster, is er plek voor ongeveer tien tijdelijke bewoners “Al die jaren hebben we ruim steun gehad vanuit de gemeenschap. We willen graag, via dit pand, iets terugdoen voor de mensen in Oirschot”, zegt overste Piet Derckx van de overgebleven Montfortanen. Nadat het klooster in 2009 werd  aangekocht door de gemeente, is een aantal plannen ontwikkeld. Een daarvan was om bosvilla’s in het park bij het klooster te bouwen. Dat stuitte meteen op veel verzet en is daarom van tafel gehaald. Ook het plan om seniorenwoningen in het complex te realiseren, is nooit tot wasdom gekomen.
De gemeente Oirschot wil volgend jaar een soort ontwerpwedstrijd uitschrijven om tot een creatieve oplossing te komen. “Daarmee is niet gezegd dat er geen seniorenwoningen komen. Het kan wat ons betreft van alles zijn. Misschien zijn er mogelijkheden om tot een hotel te komen”, zegt verantwoordelijk wethouder Piet Machielsen (CDA, Ruimtelijke Ont wikkeling).
Machielsen belooft dat ‘het speciale karakter van de locatie’ in ere wordt gehouden en dat het niet ‘plat ontwikkeld wordt’. Verder blijven park en kapel openbaar. Hij voegt daar aan toe; “Er moet straks wel een plan liggen dat financieel haalbaar is.” De paters en broeders die nu naar Valkenburg verhuizen, hadden graag de seniorenwoningen betrokken die eigenlijk in de pen zaten. Dat laat nu te lang op zich wachten. “Verhuizen is op zich niet prettig. We laten dit niet graag achter. Maar we zijn wel realistisch: dit kan zo niet meer. Wij worden steeds ouder,“ aldus Derckx. Het klooster is altijd een opleidingscentrum geweest voor de Montfortanen die van daaruit over de wereld uitwaaierden voor missiewerk. In de hoogtijdagen van het groot seminarie volgden ruim honderd jonge mannen daar ben opleiding. Nu gaat Interveste, een bedrijf dat is gespecialiseerd in het beheren van leegstaande panden, op zoek naar ongeveer tien nieuwe bewoners.
Derckx hoopt dat die zo snel mogelijk hun intrek nemen in het gebouw. “Als er geen gebruik meer van wordt gemaakt, raakt het snel in verval. Ik hoop dat de nieuwe bewoners de zaken goed in de gaten houden.”


Toestemming voor publicatie in e-mail aan Gijs van den Berg
Geachte heer,
Ik verleen u bij deze een eenmalig en niet overdraagbare licentie om het desbetreffende verhaal op uw website te zetten.
Als voorwaarde stel ik dat u de volgende bronvermelding hanteert:
Bron: Eindhovens Dagblad/ www.ed.nl
De url moet een link naar onze site zijn.
Bedankt voor uw e-mail,
Hoogachtend, Hub Dohmen, Redactie NieuweMedia