Flitsen

Flitsen uit de eerste 10 jaar geschiedenis Beresteyn

12 september 1955
De bevolking van Beresteyn komt binnen. Voor ons allen was de nieuwe Overste (J.Bokeloh) een onbekende. Maar al gauw had hij alle sympathie veroverd. We maakten die eerste dag alle mogelijke verkenningstochten door het vernieuwde gebouw. Recreatiezaal, nieuwe fysica, alles even mooi. We ontmoetten voor het eerst Pater Op ’t Veld en Pater Meels. De eerste had ons seminarie in Rotselaer moeten verlaten om ons lerarencorps te versterken; Pater Meels kwam van de missievakschool van Bunde om te helpen ons wetenschap bij te brengen.

19 januari 1956
Broeder Bonaventura overleden op de Haagsche Schouw. Hij werd 66 jaar. Hij werd als eerste op ons nieuwe kerkhof begraven. Pater Provinciaal gaf ons een vrije middag.

29 mei 1956
Pater Op ’t Veld benoemd tot Prefect in Schimmert. Zwaar verlies voor onze school. De Pater moest al direct vertrekken. Het leverde nog wel een wandeling op, maar we raakten onze geschiedenis-prof kwijt. We feliciteren de boys in Schimmert met deze fijne verrijking.

12 juli 1956
Inkleding in Schimmert van onze drie eerstelingen. Onze gelukwensen gaan naar Piet Verlaan, Piet Juurlink en Jan Ranke.

17 oktober 1956
Afscheid van Pater Fr. Stams.
“Wie speelde er mee toneel en herinnert zich de repetitie niet? Wie deed er mee aan tekenwedstrijd en knutselwedstrijd en herinnert zich niet meer de vormende aan-wijzingen? Alles opsommen wat Pater Stams voor onze school in deze jaren betekende is onmogelijk. Dankbaar proberen we zijn wijze lessen in praktijk te brengen”.

8 mei 1957
Met glimlachende gezichten zagen de Paters de jongens terugkomen. Alleen P.Hoeberichts niet, want die lag met hersenschudding in bed vanaf 29 april.
Het kan verkeren..… in elk geval goede beterschap!!!

4 juli 1957
Pater Stams met de nieuwe vlag uit Duitsland teruggekomen. Een mooie zwarte beer midden in een heel geel veld. Aan weerszijden van de beer lopen twee horizontale waterstromen. Deze zijn helder blauw. Ze stellen voor de dubbele vijver in ons park en tevens het water van Zuid-Holland. Langs de stok staat in verticale witte band met rode letters BERESTEYN.

23 september 1957
Vandaag sterft Pater Frijns hier op Beresteyn. De volgende dag zou hij 64 jaar geworden zijn.

14 november 1957
Voor de eerste maal in de historie van ons seminarie zal er vandaag een ouderdag gehouden worden. Begunstigd door een stralend herfstzonnetje kwamen de ouders tussen elf en half twaalf aan.

22 mei 1958
Eerste bezoek van Pater Generaal aan onze school. Om elf uur kwam hij aanrijden. Na een korte speech van één van onze jongens, zei Pater Generaal nog een woordje en waar hij natuurlijk het meeste succes mee oogstte was: de verdere dag vrij en een dag langer vakantie.

2 september 1958
Met grote vreugde aanhoren de Paters het gekreun en gesteun van de studenten die op hun laatste krachten Beresteyn binnen strompelden. We troffen behalve nieuwe jongens ook een nieuwe pater aan: Pater J.Lortye.

30 januari 1959
Zieken beginnen strompelend hun bed op te zoeken; dat is het begin van een lesloos tijdperk. Meer dan de helft ligt in de lappenmand. Met bleke gezichten beginnen we 4 februari aan de retraite.
Het is meer dan erg!

20 december 1959
Z.H.Exc.Mgr.Jansen, bisschop van Rotterdam, komt op Beresteyn voor de inwijding van ons thans voltooide huis. De nieuwe bisschop beloofde ons een dag langer vakantie en een nieuwe voetbal.

4 juni 1960
Beresteyn kreeg een televisie. De jongens mochten  om 5 uur naar het kinderuurtje kijken, omdat de avondstudie wegviel. Is u niets opgevallen onder het uurtje?

7 maart 1961
Zilveren priesterfeest van onze Overste, Pater Bokeloh. De feestpreek werd gehouden door de broer van Pater Overste, die deken is van Den Haag. De woorden “Concertprobe”, marionettentheater en clown-goochelaar Anverdi spreken voor zichzelf hoe goed deze dag geslaagd is.

20 mei 1962
De “Farball” werd ’s middags heropend. Al gauw liepen de zaken fantastisch. Wel bleek dat de beste klanten onder de jongens gezocht moesten worden. tegen vieren hielden enkelen een Coca-cola-ver-spuit-wedstrijd. Meesterlijke staaltjes van kurktechniek werden vertoond, terwijl de flesbeheersing van anderen er ook mocht wezen.

3 december 1962
De wakkeren onder ons zagen iets on-alledaags: de rok van de wieroker gleed af. In zijn broek met het wierookvat en de rok over zijn arm schreed hij plechtig naar de sacristie. En het koor maar zingen van Alleluja.

24 maart 1963
Een gouden dag in de analen van ons seminarie. Op deze dag werden in Oirschot de twee eerste leerlingen van ons seminarie tot priester gewijd. Het zijn Pater Verlaan en Pater Ranke. De kroon op het pionierswerk van Pater Polder en Pater Bernhard.
Moge veel jonge mensen van Beresteyn hen volgen op deze weg!

4 september 1963
Onder al het nieuwe ontdekten we deze keer maar liefst drie nieuwe patersgezichten: Pater Corbey, Pater Muitjens en Pater Keunen.

15 september 1963
Pater van Oosten ging ons verlaten om z’n taak in Schimmert voort te zetten. Wij wensen hem het allerbeste en danken hem voor alles wat hij hier gedaan heeft. Diezelfde wensen gaan ook naar Pater Dassen; die was onder de vakantie al naar Schimmert verrokken.

13 februari 1964
Het zilveren priesterfeest van onze Overste, Pater Hermans. Om 10 uur gingen we naar de Mis, wat echter niet wegnam, dat we op de gewone tijd waren opgestaan. Na de huldiging van Pater Overste en na het heerlijke middageten gingen we naar Leiden om een speurtocht te houden. Volgens welingelichte bronnen was die onder het stof van drie jaar vandaan gehaald. ’s Avonds voerden meisjes van de Huishoudschool van Wassenaar met enkele jongens als tegenspelers het toneelstuk “Genoveva van Brabant” op. Om kwart over elf zochten wij ons bed op.

8 maart 1964
Leo Verbakel, oud – Beresteyner, ontvangt in Oirschot de Priesterwijding.

19 april 1964
De eerste dapperen gingen met Pater Schreurs naar het strand. In zee bleek nog geen zwemwater te zitten, daarom kwam het maar uit de lucht.

31 mei 1964
Met grote koppen zal het in de kranten verschijnen: “Het schoolelftal van Beresteyn verovert Rector Vester-beker”. Een onverwacht maar mooi succes.

2 juli 1964
Het is nu zeker dat we onze Overste kwijt zijn: hij is benoemd tot Provinciaal. Met een warm applaus begroetten wij hem en we waren dol van vreugde, omdat we midden in de proefwerkentijd een vrije middag kregen.

augustus 1964
In de loop van de augustus-vakantie werd tot Rector van ons seminarie benoemd Pater Jac. Hoeberichts. Hij is daarmee de vierde Rector geworden sinds het bestaan van de school. Hij is voor niemand van ons een onbekende: hij werd namelijk al in 1951 verbonden aan onze gemeenschap als leraar en kort daarop ook tot econoom aangesteld.

9 november 1964
Dat het rozenkransgebed soms verstoord wordt zijn we gewend. Niet echter, dat Pater Prefect zelf ons attent maakt op een lichtgevende planeet, zich met een enorme snelheid van noord naar zuid bewoog.

30 maart 1965
Pater Prefect vierde zijn verjaardag en wij vierden mee, doordat we een vrije middag kregen. Pater Prefect kreeg deze morgen thee met beschuit op bed gebracht, hem aangeboden door enkele “uitslovers” van de derde.

28 april 1965
Pater Prefect wordt benoemd tot Overste  van Zevenaar. In hem verliest Beresteyn één van de twee eerste pioniers, die ten koste van onvoorstelbaar veel offers ons seminarie gemaakt hebben tot wat het nu is. Wij wensen hem in zijn nieuwe verantwoordelijke functie heel veel succes en Beresteyn zal hem nooit vergeten.

13 mei 1965
Vandaag kwam de benoeming uit van de opvolger van Pater Prefect. Dat betekende voor de jeugd een vrije middag.

[in De Harpoen van juni 1965]