Pater Thei Hustin

Herinneringen van pater Thei Hustin

Al zolang we de website onderhouden weet pater Hustin antwoord te geven op vragen uit het montfortaanse verleden. Zijn fenomenale geheugen én zijn vele interesses komen goed van pas.

Nu mogen we zijn jeugdhistorie op de website zetten. Hij geeft ze af met enige huiver maar beseft tegelijkertijd dat het Latijnse gezegde “Tempora mutantur, nos et mutamur in illis”( De tijden veranderen en wij veranderen met hen) ook voor zijn verhaal opgaat.

Toch is er bij ons, van de lichting begin jaren ’60, nog veel herkenbaar, want zo snel veranderden de tijden nu ook weer niet.

Pater Thei Hustin werd in Heerlen geboren op 27 oktober 1923 en was van 1937-1944 student in Schimmert. Hij deed zijn noviciaat in Meerssen in het laatste oorlogsjaar en werd in Oirschot op 4 maart 1951 tot priester gewijd.

Pater Hustin was leraar en later overste op de missievakschool voor Broeders in Bunde. Toen de vakschool verhuisde naar Zevenaar werd het een tehuis voor de Kinderbescherming waarvan hij 7 jaar directeur was. Na werkzaam te zijn geweest als districtscatecheet werd Thei Hustin gekozen tot provinciaal. Welke taak hij, toen de tijden echt aan het veranderen waren, 10 jaar op zich nam. Na deze periode was hij 14 jaar overste en pastor in Vroenhof, Kloosterbejaardenoord en later Zorgcentrum.

Nu is hij pastor emeritus en heeft de tijd gevonden om zijn herinneringen op papier te zetten.
We brengen ze in drie delen, zodat er ook links bij de betreffende locaties geplaatst kunnen worden.
Als u het volgende deel wilt lezen klikt u linksboven op de back-knop van uw browser en keert zo naar deze pagina terug.

  • [1] Het eerste deel over de Schimmertse jaren klik hier vormt een mooie aanvulling op het boek “De Jongens van Ste Marie”geschreven door Nico van Deelen.
  • [2] De noviciaat-tijd klik hier. Dat stuk is ook geplaatst bij de pagina over Meerssen.
  • [3] De scholasticaat-tijd klik hier. Het is ook bij Oirschot te vinden.

Gijs van den Berg