Het ontstaan van deze website

Toelichting op het ontstaan van deze website over
het Montfortaans Seminarie Beresteyn te Voorschoten,
tevens weblogboek

Stan Verdult, de maker van deze website, zat van 1955 – 1958 op dit klein-seminarie.

Stan Verdult 1 juli 1956

Stan Verdult
1 juli 1956

...30 april 2005

…30 april 2005

...28 maart 2014

…28 maart 2014

 

 

 

 

 

 

 

Jaren gingen voorbij…

Toen begon met de ontdekking via Google van de website van Ad Murck in 2005 een hernieuwde kennismaking met de Montfortaanse tijd.
Ik wilde graag enige zaken aan Ad Murck’s site toevoegen. Daartoe scande ik de foto’s die ik had uit die tijd, haalde daarbij enige herinneringen op en zette het geheel op 17 april 2006 weg bij een gratis webhost: http://ouderenkompas.bravehost.com/Beresteijn/
Ik gaf dit door aan Ad Murck met de bedoeling dat hij erheen zou linken (dit is tenslotte gebeurd op 15 oktober 2006). Ook liet ik dit bericht direct achter op het forum van de website van de paters Montfortanen.

Toen kwam 2 juli 2006 het volgende e-mailbericht:


Hallo Stan,

Toeval bestaat nog steeds niet dus kwam ik je tegen op de website. Heel leuk om van het begin weer eens iets te zien. Ik ben nog op de Haagse Schouw geweest met een nieuwelingendag en daarna in 1956 naar Beresteyn gekomen. Ik kan me jou nog goed herinneren. En dan vooral die keer dat je in Oirschot over kwam vliegen en weer terugvliegend een koker met foto liet vallen en op die koker stond “Breng dit aan uw commandant”. Later kwam je die koker weer ophalen wat een belevenis !

Over de periode Heiloo – Beresteyn en de verwikkelingen heb ik nog een heel verhaal liggen. Die stuur ik wel een keer toe. Ook de namen waar je vraagtekens bij zet kan ik misschien oplossen. Over een paar weken heb ik vakantie en dan komt er wel wat jouw kant op.

Een hartelijke groet van
Gijs van den Berg


Grappig, aan dit vliegvoorval had ik nooit meer gedacht: die herinnering word je zomaar in de schoot geworpen…
We kwamen elkaar weer tegen tijdens de reünie in Schimmert op 20 augustus 2006 ter gelegenheid van de 125 jarige aanwezigheid van de paters Montfortanen en Dochters der Wijsheid in Nederland. Daar spraken we o.a. over zijn archiefje over Beresteyn. En Gijs bezorgde mij daarna zijn ‘documenten’: de Harpoen van juni 1965, waarin enige herdenkingsartikelen staan; en verder diverse krantenknipsels die hij of eigenlijk zijn moeder indertijd uitknipte en die zij bewaarden. Ik ontving ze van hem om op deze site te zetten. Bedankt Gijs.
Uit een begeleidend e-mailtje van hem citeer ik de volgende passage:Natuurlijk wil ik je de spullen uit mijn archief graag uitlenen, zo heeft het bewaren ervan misschien toch nog zijn nut gehad. Sinds de reünie van mijn klas in 2005 ben ik alles weer eens gaan opzoeken en rangschikken. Bijna 40 jaar had ik er niet naar omgekeken en waren de Montfortanen zogoed als helemaal uit mijn gedachten. Maar nu we ouder worden komt alles weer terug, zoals je ook al verwoordde na de dag in Schimmert. Het was een leuke tijd in Voorschoten en ik kijk er met plezier op terug.

Nou Stan het is nogal wat ! Veel succes ermee.
Gijs

Naar aanleiding van deze gegevens kon ik mijn eerdere webbericht verbeteren. Tevens paste ik het aan om in te brengen in deze nieuwe website.

Ik heb mij bij de opzet mede laten inspireren door andere sites, zoals deze uitvoerige over Ravensbosch. Hebben we vanuit Schimmert immers niet regelmatig tegen de seminaristen van Ravensbosch gevoetbald? Of deze aardig complete site van oud-leerlingen van de Priesters van het Heilig Hart (SCJ) met o.a. het Juvenaat in Bergen op Zoom. Zie ook over het voormalig College St. Ludwig in Vlodrop-Station van de Franciscanen.
Ook aardig is de terugblik van (ex)dominicanen [van ± de leeftijd van de makers van deze website], waarvan enige fragmenten op 5 februari 2008 in dagblad Trouw verschenen – uit Colet van der Ven: ‘En God viel uit de hemel’. Levensverhalen van (ex-)dominicanen. Valkhofpers, 2008 .
Zie ook lijst van internaten op wikipedia.

Ik verwijs op deze plek ook nog graag naar de website van de Montfortanen

Maastricht, 13 november 2006 [aangepast 27 februari 2007, nog eens 5 februari 2008]

Aanvullingen:

Op 18 november ’06 zijn bij elke locatie de lijsten van studenten geplaatst, gescand uit een boekje dat ik ontving van Gijs van den Berg en dat naar hij mij meedeelde is samengesteld door archivaris Huub Kleyckers.
Ik beperk mij hierbij tot Beresteyn als “apostlische school” of klein-seminarie en heb voor deze site geen namenlijsten meer gescand vanaf het schooljaar 1968-1969 (het namenboekje gaat ook maar tot 1973-1974 – niet tot 1983).

Hier moet moet ik het even hebben over de datum van beëindiging van Beresteyn als Montfortaans seminarie en voortzetting als internaat, waarbij de leerlingen onderwijs volgden op scholen in de omgeving. Ad Murck noemt op zijn website als data: Montfortaans seminarie van 1954 – 1974 en Montfortaans Internaat 1975 – 1983. Maar zoals uit het boekje met de lijsten van studenten blijkt waren er in het schooljaar ‘68/’69 en daarna geen eigen klassen meer in Beresteyn: er werden geen klassikale lessen meer gegeven en alle leerlingen bezochten scholen elders, zodat Beresteyn ‘slechts’ als internaat fungeerde. Er werden misschien wel bijlessen en zeker studiebegeleiding en wellicht andere onderwijsondersteuning geboden, maar Beresteyn was vanaf toen geen onderwijsinstelling meer.

Op 6 januari 2007 bracht Gijs van den Berg een bezoek aan mij in Maastricht bij welke gelegenheid ik een hele reeks foto’s uit zijn albums heb mogen scannen en hij mij herinneringen, anekdotes en namen doorgaf. Alle gescande foto’s en iets van de informatie kan men op diverse nieuwe bladzijden en aanvullingen op eerdere bladzijden tegenkomen.
Nogmaals op deze plaats mijn dank aan Gijs.

Vrijdag 30 maart 2007 Stan Verdult en Gijs van den Berg (foto li) brachten deze dag een bezoek aan Provinciaal Econoom en Archivaris van de Montfortanen, pater Hub Kleijkers (re) in het Missieprocuraat te Voerendaal

Vrijdag 30 maart 2007
Stan Verdult en Gijs van den Berg (foto li) brachten deze dag een bezoek aan Provinciaal Econoom en Archivaris van de Montfortanen, pater Hub Kleijkers (re) in het Missieprocuraat te Voerendaal

Daar ontvingen we veel informatie en kregen we inzage in de oude kronieken die alle zijn of worden gedigitaliseerd – een echt monikkenwerk

Daar ontvingen we veel informatie en kregen we inzage in de oude kronieken die alle zijn of worden gedigitaliseerd – een echt monikkenwerk.

Pater Hub Kleijkers

Pater Hub Kleijkers

We ontvingen de studentenlijsten als digitaal bestand dat binnenkort op deze website de gescande beelden gaat vervangen. Verder ontvingen we fotobestanden, waarvan we een flink aantal in deze website konden opnemen.

We ontvingen de studentenlijsten als digitaal bestand dat binnenkort op deze website de gescande beelden gaat vervangen. Verder ontvingen we fotobestanden, waarvan we een flink aantal in deze website konden opnemen.

1 april 2007
Op Wikepedia onder Voorschoten stond te lezen dat Beresteyn in 1950 overging naar de Montfortanen. Ik heb dat heden – in overeenstemming met de werkelijkheid volgens de Kronieken – veranderd in: 1954. De Wikepedia-tekst luidt nu:
Beresteyn is een landhuis op het zuidwestelijk deel van Berbice dat in 1828 werd verkocht aan jonkheer Hugo van Beresteyn. In 1893 werd Beresteyn verkocht en werd er het ‘Instituut Wullings’, een chique jongenskostschool met HBS, gevestigd. Het huis kreeg toen een nieuwe gevel en werd uitgebreid. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het instituut gesloten. Na de oorlog werd Beresteyn seminarie en klooster van de paters Kapucijnen en in 1954 ging het over naar de paters Montfortanen. Na hun vertrek in mei 2001 bood het huis onderdak aan diverse stichtingen, kunstenaars en buitenlandse werknemers.

Weblogboek