Necrologieën van paters

Necrologieën van paters vanuit de begintijd

Ter toelichting

Wij, Gijs van den Berg en Stan Verdult, de makers van deze website over het Montfortaanse Beresteyn, hebben uiteraard het accent gelegd op ‘onze eigen tijd’ die wij op dit klein-seminarie doorbrachten. Toen we van het bestaan van uitvoerige “In Memoriams” van overleden montfortanen vernamen, besloten we om die van de paters, onze leraren van toen, op te nemen. Wij danken pater Hub Kleijkers, provinciaal econoom en archivaris van de montfortanen, voor het beschikbaar stellen van deze informatie.

Op deze foto de paters om wie het ging.
De twee paters die niet op de groepsfoto staan hebben we onderaan bijgeplaatst
[en onszelf hebben we ook herkenbaar gemaakt]

image003

Daar we deze fraaie foto (dia) van een brevierende pater Van Oosten op Beresteyn bij zijn necrologie hadden willen opnemen, hetgeen niet gaat daar het een PDF-bestand betreft, plaatsen we hem hier.

Daar we deze fraaie foto (dia) van een brevierende pater Van Oosten op Beresteyn
bij zijn necrologie hadden willen opnemen, hetgeen niet gaat daar het een PDF-bestand betreft, plaatsen we hem hier.

JOOP (Joseph, Herman) BOKELOH

Pater J.H. Bokeloh
[20-10-1908 – 20-03-1981]

j-h-bokeloh

 

EMM ANUEL JO HANNES BERNARD EMM ANUEL JO HANNES BERNARD Pater E.J. Bernard
[30-3-1914 – 12-03-1982]

e-bernard

 

 

Pater Chr.H. Polder Pater Chr.H. Polder
[09-10-1903 – 07-01-1989]

c-h-j-polder

 

 

image013Pater J. Hoeberichts
[04-12-1914 – 03-09-2001]

j-h-hoeberichts

 

 

Pater P. van Oosten http://www.alumni.uva.nl/template/gfx/Free_web_development_icons/Colored/GIF/pdf_icon.gif [10-11-1925 – 15-05-2002]Pater P. van Oosten
[10-11-1925 – 15-05-2002]

p-van-oosten

 

Pater D. Lemmens http://www.alumni.uva.nl/template/gfx/Free_web_development_icons/Colored/GIF/pdf_icon.gif [24-11-1924 – 25-08-2003Pater D. Lemmens
[24-11-1924 – 25-08-2003

j-a-m-lemmens

 

image018Pater Frans Stams
[30-09-1924 – 22-01-2010]

fr-stams

 


Lijst Paters-Communiteit [lijst volgens jaren]

1954‑1955      MAALSTE  Jan C.                   Belast met Broeders

1954‑1957      TOEBOSCH  Wilhelmus M.H.       Bouwpater

1954‑1958      DANIELS  Andreas                Student Leiden

1954‑1963      OOSTEN van Piet C.C.                Student wiskunde te Leiden

1954‑1968      POLDER  Christiaan H.J.             Leraar

1955‑1956      MAALSTE  Jan C.                      Redactie‑secr. “Lichtflitsen”

1955‑1956      OP ‘T VELD  Gerard Jacobus      Leraar

1955‑1956      STAMS  Frans J.J.                       Leraar

1955‑1959      MEELS  Jan H.J.                          Muziek en assistentie

1955‑1961      BOKELOH  Jozef H.                    Overste

1955‑1962      BISSCHEROUX  Willy                 Student Engelse taal+lit. te Leiden

1955‑1964      HOEBERICHTS  Jacques H        Leraar en provisor

1955‑1965      BERNARD  Emmanuel                Leraar en prefect

1955‑1968      LEMMENS  Andreas J.M.            Leraar

1957‑1957      FRIJNS  Willem J.A.H.                Medewerker Bond Z.N. (aug)

1957‑1959      EKEN  Piet W.                              Rustend

1957‑1962      UBAGHS  Adolf M.J.                    Leraar

1958‑1961      DANIELS  Andreas                      Leraar

1958‑1963      DASSEN  Jacob M.                      Leraar

1958‑1970      LORTYE  Jan H.                          Leraar

1960‑1974      SCHRAMA  Jacques Q.               Godsdienstleraar Voorburg

1961‑1964       HERMANS  Jozef M.L.             Overste

1961‑1967      LAPLOOI  Leonard M.                 Assistent

 

1962‑1963      HOOGLAND  Peter                      Pastoraalstudie Culemborg

1962‑1963      ROODEN  Jozef                            Pastoraalstudie

1962‑1969      SCHREURS  Richard J.                Leraar

1963‑1963      CORBEIJ  Jozef G.J.M.               Propagandist

1963‑1967      MUITJENS  Leo N.W.                 Leraar

1963‑1971      KEUNEN  Herman                      Leraar ‑ Prefect

1964‑1965      VERBAKEL  Leo J.M.                 Godsdienstleraar

1964‑1966      CORBEIJ  Jozef G.J.M.               Recruteur

1964‑1970       HOEBERICHTS  Jacques H.     Overste

1965‑1966      JOHANNESMA  Willem              Pastoraal werk

1965‑1966      MAALSTE  Jan C.                       Ziekteverlof

1965‑1966      VROEMEN  Matthieu J.G.           Pastoraal en leraar

1965‑1966      WALTERS  Alfons A.M.               Pastoraalstudie

1965‑1972      LOMMERSE  Piet J.A.                 Recruteur

1966‑1970      CORBEIJ  Jozef G.J.M.               Missieprocure

1966‑1974      VROEMEN  Matthieu J.G.            Leraar

1967‑1967      WALTERS  Alfons A.M.               Godsd. leraar, + internaat

1967‑1969      TIELEMANS  Harrie                     Missieprocurator

1967‑1976      MEIJER  Pieter D.                         Noppensteen‑actie

1968‑1968      BUISMAN  Nico                           Missieprocure (augustus)

1968‑1968      BUISMAN  Nico                            Vraagt ontslag (december)

1968‑1971      MEELS  Joseph J.                       Ziek (c/o Missieprocure)

1968‑1989      POLDER  Christiaan H.J.             Rustend

1969‑1970      JANSSEN  Jan B.G.                      Missieprocure

1970‑1974       CORBEY  Christiaan G.M.          Overste, rector, Bond Z N

1970‑1978      BEIJERS  Jan J.A.                         Missieprocurator

1970‑1980      CORBEIJ  Jozef G.J.M.                 Missieprocure en econoom

1971‑1971      HOOGLAND  Ferdinand              Ziekteverlof

1971‑1972      STEVENS  Jo                               Contract met NOVIB

1972‑1975      KALTER  Henk A.L.                     Leraar

1974‑1975      VROEMEN  Matthieu J.G.            Benoeming voor Brazilie

1974‑1977      MEELS  Joseph J.                         Assistent

1974‑1978      MAAS  Jacques J.G.                     Werk in het internaat

1974‑1981      SCHRAMA  Gerard M.                  Internaat

1974‑1982       CORBEY  Christiaan G.M.          Overste en rector 1974‑1975

1974‑1983      WALTERS  Alfons A.M.                Prefect internaat Beresteyn

1975‑1985      GREEVE De Gerard                     Rustend

1975‑1990      HOEBERICHTS  Jacques H.        Assistent Missieprocure

1977‑1982      DIEDEREN  Frans                        Leraar

1978‑1990      BEIJERS  Jan J.A.                         Mis.proc./Prov.econ.(Oirs+Vrs.Ber.)

1979‑1989      LAURIER  Andreas S.P.M.           Student, stage

1980‑1985      CORBEIJ  Jozef G.J.M.                 Econoom

1981‑1982      EVEN  Jan M.G.                           3 mnd. M. Middelares

1981‑1991      SCHRAMA  Gerard M.                 Bond zonder Naam

1982‑1984       DIEDEREN  Frans                      Overste

1982‑1985      CORBEY  Christiaan G.M.            Rector internaat

1983‑1988      METSELAAR  Johannes               Bond zonder Naam

1984‑1985      DIEDEREN  Frans                        Rustend (ziek)

1984‑1985      HIJNEN  Piet                                Rustend

1985‑1987      CORBEY  Christiaan G.M.            Predikant

1985‑1990      DIEDEREN  Frans                        Rustend

1985‑1990      OOSTEN van Piet C.C.                 Econoom

1985‑1994       CORBEIJ  Jozef G.J.M.              Ov. en Dir. Montforthuizen

1988‑1992      METSELAAR  Johannes               Rustend

 

1990‑1994      BEIJERS  Jan J.A.                         Prov.econoom

1990‑1994      OOSTEN van Piet C.C.                 Plaatsvervangend overste

1990‑1997      KLEIJKERS  Hubert E.                 Missieprocurator

1990‑1998      HOEBERICHTS  Jacques H.         Rustend

1991‑1994      SCHRAMA  Gerard M.                Assistenties

1992‑1994      KOOLOOS  Dirk                          Ziekteverlof

1992‑1998      JENNISKENS  Matthieu W.G.     Bond zonder Naam

1994‑1995      BEIJERS  Jan J.A.                         Prov.econoom 2 jr.

1994‑1995       CORBEIJ  Jozef G.J.M.             Prov.Raad+ herb.Overste

1994‑1997      OOSTEN van Piet C.C.                 Herb.plaatsv. overste en econ

1994‑2000      SCHRAMA  Gerard M.                Archivaris v.d. Ned. Prov.

1995‑1998      CORBEIJ  Jozef G.J.M.                 +Prov.econ

1995‑1998      KEUNEN  Herman                        Ass. en Montforttochten

1995‑2001      BEIJERS  Jan J.A.                         Ex.testam.(tot 2001 Oirs+Vrs Ber.)

1996‑1997      SMIT  Cornelis J.                           Vakantie en oriëntatie

1997‑1998       CORBEIJ  Jozef G.J.M.             Herbenoemd Overste

1997‑1998      OOSTEN van Piet C.C.                 Herb. pltsv. ov.en econoom

1998‑2001      KEUNEN  Herman                        Ass. en MT. en Montforthuis

1998‑2001       OOSTEN van Piet C.C.               Overste

2000‑2001      SCHRAMA  Gerard M.                Allerlei